X

آژانس مسافرتی اختر گردان آسمان آبی

آژانس مسافرتی اختر گردان آسمان آبی

نام آژانس: اختر گردان آسمان آبی

نام مدیر: اخترالملوک قره خانی

نام مدیر فنی: حمید رضا ایرجی فر

شماره مجوز گردشگری: 972139/33985

کد فعالیت: 30012201395001201

شهر محل فعالیت: کرج

آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، حد فاصل میدان سپاه و چهار راه طالقانی، برج نگین البرز، طبقه اول

 شماره تلفن: 02634206000